Blog

Hoa Sen Trắng Viền Hồng Đón Nắng – 5760x3840px

Hình ảnh độ phân giải cao 5760 x 3840 pixel, tải xuống miễn phí. Bức ảnh Hoa Sen Trắng Viền Hồng Đón Nắng được photographer ghi lại bằng Canon EOS 5D Mark III cho màu sắc trung thực, trong trẻo.

Gửi binh luận