Cảm ơn bạn đã ghé thăm website FanCanvas.com (sau đây được gọi là “Chúng tôi”). Vì quyền lợi của bạn, chúng tôi khuyên bạn nên đọc “Chính sách bảo mật” dưới đây để hiểu về cách thức chúng tôi thu thập và sử dụng thông tin của bạn khi bạn truy cập trang web của chúng tôi tại https://fancanvas.com

Bằng cách sử dụng trang web, bạn đồng ý với việc thu thập, sử dụng, công bố, chuyển và lưu trữ thông tin theo “Chính sách bảo mật” này.

Những thông tin được chúng tôi thu thập

Những thông tin cá nhân mà bạn cung cấp cho chúng tôi trong quá trình sử dụng trang web như tên, địa chỉ, điện thoại, email, thông tin giao dịch, thanh toán, thẻ tín dụng, …  

Ngoài những thông tin cá nhân do bạn cung cấp, trong quá trình bạn truy cập trang web, hệ thống tracking của bên thứ ba có thể thu thập các thông tin: địa chỉ IP, cookie, thông tin các trang bạn đã truy cập, thông tin bạn tương tác với người dùng khác, … 

Bên cạnh đó, chúng tôi cũng thu thập các thông tin do bạn đăng tải dưới dạng bình luận. Đây là các thông tin tiềm năng cho hoạt động tiếp thị của chúng tôi. 

Sử dụng thông tin cá nhân

Chúng tôi có thể sử dụng thông tin cá nhân của bạn với các mục đích:

 • Xác thực người dùng.
 • Vận hành và tối ưu website.
 • Liên lạc với bạn qua điện thoại hoặc email.
 • Sáng tạo và xuất bản các nội dung phù hợp nhằm cải thiện trải nghiệm của bạn đối với FanCanvas.com.
 • Thông báo cho bạn về các sản phẩm dịch vụ mới, các chương trình ưu đãi,…
 • Theo dõi các giao dịch.

Cách chúng tôi chia sẻ thông tin cá nhân của bạn

Chúng tôi cam kết không chia sẻ thông tin cá nhân của bạn cho bên thứ ba mà không có sự đồng ý của bạn, ngoại trừ một số trường hợp được quy định tại “Chính sách bảo mật” này.

Chúng tôi chia sẻ thông tin của bạn khi:

 • Làm việc với các công ty lưu trữ website, xử lý hóa đơn, cung cấp dịch vụ khách hàng, phân tích dữ liệu.
 • Thực thi quyền bảo vệ tài sản và sở hữu trí tuệ của FanCanvas.com.
 • Bảo vệ quyền, tài sản và sự an toàn của người dùng khác.
 • Khi pháp luật yêu cầu.
 • Khi chúng tôi được mua lại hoặc sáp nhập với một công ty khác, hoặc khi chúng tôi mua lại doanh nghiệp khác hoặc bán một phần tài sản và cần thông tin bổ trợ quá trình mua bán, sáp nhập.

Lưu trữ và bảo mật thông tin

Thông tin cá nhân của bạn được chúng tôi lưu trữ trên các máy chủ được kiểm soát bằng mật khẩu với quyền truy cập hạn chế. 

Chúng tôi cam kết bảo vệ nghiêm ngặt thông tin cá nhân của bạn, tránh việc mất mát, lạm dụng, truy cập trái phép hoặc thay đổi, phá hủy.

Truy cập thông tin cá nhân của bạn

Bất kỳ lúc nào bạn cũng có thể truy cập để xem và thay đổi thông tin cá nhân của bạn bằng cách đăng nhập vào tài khoản của mình, sử dụng tên người dùng, mật khẩu và các bước xác minh danh tính hợp lý. Để bảo vệ thông tin cá nhân của chính mình, bạn đừng bao giờ chia sẻ thông tin tên người dùng và mật khẩu của bạn cho người khác. 

Sử dụng cookie và các công nghệ tương tự

Cookie. Giống như bất kỳ trang web nào khác, chúng tôi cũng sử dụng ‘cookie’. Các cookie này được sử dụng để lưu trữ thông tin bao gồm sở thích của bạn khi truy cập và các trang trên trang web mà bạn đã truy cập. Thông tin được sử dụng để tối ưu hóa trải nghiệm của người dùng bằng cách tùy chỉnh nội dung trang web của chúng tôi dựa trên loại trình duyệt mà bạn sử dụng và / hoặc thông tin khác.

Thẻ Pixel . Chúng tôi có thể sử dụng ‘thẻ pixel’, là một loại công nghệ được đặt trên trang web hoặc trong nội dung email gửi cho bạn nhằm mục đích theo dõi các hành động của bạn trên trang web hoặc khi bạn mở email.

Google Analytics. Chúng tôi cũng thu thập thông tin người dùng và thiết bị từ các nhà cung cấp phân tích bên thứ ba, chẳng hạn như Google Analytics hoặc các mạng quảng cáo khác. Chúng tôi không chia sẻ bất kỳ dữ liệu nào cho phép Google hoặc bất kỳ công ty nào khác nhận dạng cá nhân hoặc dữ liệu nhận dạng một thiết bị cụ thể. Bạn có thể chọn không sử dụng thông tin của mình bởi Google Analytics bằng cách thiết lập trên trình duyệt.

Quyền lợi của bạn

Bạn có thể chấp nhận hoặc từ chối cookie bằng cách thay đổi cài đặt trong trình duyệt mà bạn sử dụng khi truy cập vào FanCanvas.com. Việc từ chối cookie có thể hạn chế một số tính năng trên trang web và ảnh hưởng đến trải nghiệm của bạn.

Thay đổi “Chính sách bảo mật” 

Chúng tôi có quyền thay đổi và chỉnh sửa “Chính sách bảo mật” bất kỳ lúc nào. Mọi sự thay đổi sẽ chúng tôi được đăng tải lên trang web.
Chúng tôi luôn nỗ lực hết mình để mang đến trải nghiệm tốt nhất cho người dùng. Nếu bạn có bất kỳ ý kiến hay đóng góp gì về “Chính sách bảo mật” này, xin vui lòng gửi email cho chúng tôi tại địa chỉ [email protected].